Omet Informació del blog
Bitàcola de Samuel Soriano
Notícies
Suscriu-me a les notícies (es necessita el programari apropiat) per a rebre notificacions quan aquest blog s'actualitzi.Ajuda: "Notícies" (nova finestra)
Notícies de blog: Atom RSS
Imatge CEIP Jaime Balmes

Pajarologia

Editat prr CEIP Jaime Balmes, dimarts, 9 novembre 2010, 16:36
Qualsevol usuari en el món
https://dl.dropbox.com/u/286412/curso%202009-10/pajarologia.swf(Animació Flash)

(x)

Admin Shortcut keys

Ctrl+Shift+K : Shortcut Details Esc : Return to Moodle
Ctrl+Shift+B : Manage Blocks Ctrl+Shift+M : Manage Activities
Ctrl+Shift+F : Manage Filters Ctrl+Shift+A : Manage Authentication
Ctrl+Shift+S : Schedule calendar Ctrl+Shift+C : Add/Edit Courses
Ctrl+Shift+E : Edit Mode toggle Ctrl+Shift+M : Notifications
Ctrl+Shift+L : Live Logs Ctrl+Shift+U : Browse Users
Ctrl+Shift+H : Moodle Homepage Ctrl+Shift+D : Logout